Contact

Scwo is gevestigd in De Omslag
Faunastraat 62, 1531 WH, Wormer
Telefoon               075 - 642 32 47
E-mail                   scwo@scwo.nl
Website                www.scwo.nl

Brede school Wormerland
Per adres Scwo (zie hierboven)
Telefoon              075 – 642 32 47
Telefoon              06 – 38 62 48 12
E-mail                  info@bredeschoolwormerland.nl
Website               www.bredeschoolwormeland.nl

Jongerenruimte Scwo
Per adres Scwo (zie hierboven)
Telefoon               075 – 642 32 47
Ingang aan de Fuutstraat, Wormer

De Westertil
Kemphaanstraat 1a, 1531 VA, Wormer
Telefoon                075 - 642 32 47
E-mail                    scwo@scwo.nl
Website                 www.scwo.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag              9.00-17.00 uur
Dinsdag                 9.00-17.00 uur
Woensdag            9.00-17.00 uur
Donderdag           9.00-17.00 uur
Vrijdag                   9.00-13.00 uur

Locaties
De meeste activiteiten vinden plaats in Scwo in de Omslag aan de Faunastraat 62 in Wormer (ingang zit aan de Talingstraat).
Daarnaast worden er ook activiteiten op andere locaties georganiseerd zoals in De Westertil aan de Kemphaanstraat 1A.

Telefonische bereikbaarheid
Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 11.30 uur. ‘s Avonds op maandag en donderdag van 19.00 – 20.00 uur (niet in juli en augustus).

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur en vrijdagochtend van 9.00 - 12.00.

Team Scwo

Gevonden voorwerpen
Spullen die na een activiteit zijn achtergebleven, worden tijdelijk op het kantoor bewaard.

Aansprakelijkheid
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen. Dit geldt ook voor geparkeerde voertuigen.