Bestuur

Scwo wordt bestuurd door een algemeen bestuur, bestaande uit:

Emmy de Boer, voorzitter
Gerrit van der Berg, secretaris
Marcel Smit, penningmeester
Linda Noom, algemeen bestuurslid
Ben van Roode, algemeen bestuurslid


Zij vervullen deze functie onbezoldigd.