ANBI

Naam:                          Stichting Sociaal cultureel centrum Wormerland

Ook bekend als:            Scwo

RSIN:                          008664201

Kvk:                            41231783

Contactgegevens:         Scwo, Faunastraat 62, 1531 WH  Wormer

 

Bestuurssamenstelling:

Het beloningsbeleid:

Het beleidsplan:

De doelstelling:

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021                               

                                  

BATEN                                  

Subsidie Gemeente Wormerland                                   492.480

Subsidie Gemeente Oostzaan                                        34.356

Opbrengsten verhuur                                                    4.973  

Rente Opbrengsten                                                        32      

                                                                                   531.841

LASTEN                                

Personeelskosten                                                         335.571           

Huisvestingskosten                                                      163.646           

Kantoorkosten                                                             22.319 

Afschrijvingen                                                             27.591

                                                                                   549.127

                                  

Bruto resultaat                                                                      -17.286

                                  

ACTIVITEITEN                                 

baten                                                                           108.398

lasten                                                                             88.234

Resultaat activiteiten                                                     20.164

                                  

RESULTAAT BOEKJAAR                                                        2.878