Vrijwilligers/ Docenten/ Stagiaires
Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze organisatie. Op dit moment zijn er ongeveer 80 vrijwillige medewerkers actief. Zij zorgen er met veel inzet en enthousiasme voor dat er in Wormerland veel activiteiten plaats kunnen vinden. Onze vrijwilligers helpen bij voorbeeld bij de organisatie en begeleiding van de instuif voor kinderen, zij staan achter de bar bij de inloop voor de jeugd, koken voor ons Scwo-eethuis, of houden zich bezig met de administratie en de publiciteit. Ook zijn er vrijwilligers die zich bij eenmalige activiteiten inzetten, zoals de huttenbouw tijdens de TufTuf-week, de buitenspeeldag en NLdoet.

Het bestuur bestaat eveneens uit vrijwilligers.

Wilt u ook meedoen?

Neem gerust contact met ons op en laat u informeren over de mogelijkheden.

Docenten

Het merendeel van onze activiteiten en cursussen wordt gegeven door professionele vakkrachten. Zij worden door Scwo ‘ingehuurd’ en ontvangen voor hun werk een vergoeding. Bij Scwo zijn zo’n 30 docenten actief.
Scwo werft docenten via Aktief en de plaatselijke pers maar als docent kunt u ons ook zelf benaderen met een cursusvoorstel. Neem gerust contact met ons op en laat u informeren over de mogelijkheden.

Stagiaires

Scwo biedt stagiaires de gelegenheid mee te draaien en te leren in een reële arbeidssituatie waar beroepsidentificatie mogelijk is. Het is afhankelijk van de opleiding en de eisen die de opleiding stelt hoe de leersituatie er precies uit komt te zien. Ook het aantal uren dat er stage gelopen wordt is hierop van invloed. Stagiaires ondersteunen het agogische personeel bij het ontwikkelen en uitvoeren van de bestaande diensten en activiteiten.