Scwo in de Wijk

Bij wijkgericht werken staat participatie en samenwerking van burgers centraal.

Scwo houdt zich bezig met bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven door inloop activiteiten te organiseren waar bewoners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Denk aan Soep met ‘n broodje, Handwerk Café, Repair Café.

 

Wijkgerichte activiteiten

Burendag

NL Doet