Ons Beleid

Jaarverslag

Jaarverslag 

Hier volgt een samenvatting van ons jaarverslag.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator bij Scwo.
Mail dan naar scwo@scwo.nl

Open voor iedereen
Scwo is ‘Open voor iedereen’. Dat wil zeggen: Scwo werkt eraan dat mensen erbij horen en ertoe doen, mee blijven doen in de samenleving, van zichzelf en van elkaar kunnen leren, en elkaar helpen.

Werkgebied en organisatie
Het werkgebied van Scwo beslaat de gehele gemeente Wormerland, inclusief de kleine kernen. De uitvoering van de activiteiten vinden grotendeels plaats in Wormer, mogelijk per 2015/2016 in een nieuw multifunctioneel activiteitencentrum. Scwo heeft zeven parttime-medewerkers in dienst. Het personeel wordt aangestuurd door een coördinator. De meeste activiteiten worden uitgevoerd door ruim vijftig vrijwilligers. Een aantal van hen ondersteunen ons personeel en bestuur, de rest is actief om de diensten uit te voeren. Verder huurt Scwo docenten in om het cursusaanbod professioneel te kunnen aanbieden, waaronder activiteiten in het kader van de Brede School.

Onze activiteiten
Onze activiteiten zijn onderverdeeld in Kinderwerk (4 t/m 13 jaar), Jeugdwerk (13 t/m 23 jaar) en Volwassenenwerk/Ouderenwerk (24 jaar en ouder). Het geheel omvat een breed aanbod, dat reikt van muziek-, dans-, spel- en sportactiviteiten tot cursussen en workshops op het gebied van bijvoorbeeld yoga, handvaardigheid, computervaardigheden, gezond bewegen, koken, eerstehulpverlening en creatieve expressie. Daarnaast organiseren we terugkerende bijeenkomsten waarbij mensen elkaar op een gezellige en informele manier kunnen ontmoeten of van gedachten wisselen. Al deze activiteiten hebben tot doel de inwoners van alle leeftijden en achtergronden met elkaar in contact te brengen, hun te helpen zichzelf te ontwikkelen of te ontspannen. We stimuleren daarmee zowel de individuele kracht van inwoners als de maatschappelijke cohesie in de gemeente.