No image

Corona maatregelen per 15 nov. 2021

U wordt bij Scwo (nog) niet gecontroleerd op een Corona Toegangsbewijs (CTB oftewel de QR code). Mondkapjes zijn in de gangen weer verplicht net als de 1,5 meter afstand. Het CTB mag alleen worden toegepast in publieke en openbare ruimten die door de minister zijn aangewezen. Dorps- en buurthuizen zijn niet door de minister aangewezen en derhalve mag een buurthuis het CTB niet gebruiken om mensen toegang te verlenen of te weigeren voor activiteiten in het buurt- of dorpshuis.