Aquarelleren

Cursisten krijgen opdrachten die hen vertrouwd maken met de techniek. De docent maakt beginners vertrouwd met de manier waarop de onderdelen van een landschap, zoals lucht, water, bomen, gras enz. kunnen worden weergegeven. Gevorderden doen een vervolgcursus. Daarin krijgen aanvullende landschapselementen aandacht, zoals paden, bruggetjes, bloemen in het veld, bootjes, vogels en koeien.
Leiding            Dora Overmars
Dag/tijd           donderdag 10.00-12.00 uur
Kosten             € 87,50 (10 lessen) excl. ca.
                        € 27,50 materiaalkosten (zelf
                        aanschaffen)
Start                18 januari 2024
 

Inschrijven