Scwo in de Wijk

Scwo was betrokken bij het project Wijkgericht werken van de gemeente Wormerland. Dit project beoogt om wijkbewoners ideeën te laten indienen die de leefbaarheid van hun eigen omgeving ten goede komen. Bij wijkgericht werken staat participatie en samenwerking van burgers centraal.

De gemeente Wormerland is in 7 gebieden verdeeld, 4 wijken en 3 kernen. Deze gebieden hebben voorlopig de naam van een kleur maar het is de bedoeling dat de bewoners zelf een naam voor hun wijk bedenken. In januari 2015 zijn 3 wijken betrokken bij het wijkgericht werken, de Van Gelderwijk, de Pakhuizenwijk en de Torenwijk.

Naast suggesties voor een naam wordt in de ´wijkpeiling´ gevraagd wat bewoners in hun wijk zouden willen verbeteren. Ideeën met voldoende draagvlak worden verder uitgewerkt en, indien financieel haalbaar, gerealiseerd. Op die manier oefent u als wijkbewoner invloed uit op uw directe leefomgeving.

Een voorbeeld: In de Van Gelderwijk ergerden veel bewoners zich aan het plastic afval dat op de verzameldagen vaak door de wijk waaide. Nu heeft men daar twee palen met haken geplaatst (met dank aan Conijn metaalbewerking) waar bewoners hun zakken met plastic afval aan kunnen hangen. In de Torenwijk heeft een bewoner het idee geopperd om de elektriciteitskasten te beschilderen. Gezamenlijk wordt gekeken of dit haalbaar is.

De projectgroep werd gevormd door de Gemeente, Scwo, Wormerwonen, de wijkagent en twee bewoners van de betreffende wijk.

Dit project is inmiddels ten einde.

Per 2019/2020 gaat de gemeente met Scwo opnieuw kijken hoe bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven verder ontwikkelt kunnen worden.

 

Vanuit de gemeente is er vanaf februari 2018 contact met Natascha Minebo, zij is bezig het Buurbook op te zetten in Wormerland.

 

Wijkgerichte activiteiten

Burendag