(075) 642 3247

*** Nieuw cursus- en activiteitenaanbod Scwo volgende maand (juni) in de Aktief ***

Vrouwengespreksgroep

Eens in de 2 weken komt de vrouwengespreksgroep bijeen om te discussiëren; niet alleen over politieke onderwerpen maar ook over zaken uit het dagelijks leven. Vaak bespreken we een onderwerp a.d.h.v. een krantenartikel. Soms wordt een deskundige uitgenodigd om wat dieper op een bepaald onderwerp in te gaan. De avond sluiten we af met een drankje. Daarnaast gaan we één keer per jaar met elkaar uit eten. Een informele sfeer staat voorop. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Anneke Taylor Parkins, tel. 075 - 642 45 93.

Overige informatie

Locatie(s): Scwo

Wanneer: van 05/09/2018 tot 21/05/2019

Tijden: van 20:00 tot 22:00

Type Activiteit: Recreatie / ontmoeting

Organisator(en): Volwassenenwerk,Ouderenwerk